Powrót

Dzienny raport sprzedaży

Teoria

Analiza sprzedaży jest przydatnym narzędziem do gromadzenia informacji przekrojowych z zakresu sprzedaży, np. raportu o nowych klientach pozyskanych przez określonych przedstawicieli handlowych lub raport dotyczący wielkości popytu na konkretne produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwo w poszczególnych grupach nabywców.[1]

Powstałe zestawienia mogą być wykorzystywane w procesie planowania sprzedaży, m.in.:

 • wskazanie towarów generujących największe zyski,
 • wpływ poszczególnych pracowników na wyniki firmy,
 • zadowolenie klientów z oferowanego asortymentu bądź usług.

[1] Michael D.Hutt, Thomas W.Speh, Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 1997, s. 568-569

Zasada działania

Zasada działania:

Po wprowadzeniu danych wejściowych:

 • Sprzedaż w sztukach dla 10 segmentów
 • Sprzedaż wartościowo dla 10 segmentów

system opracuje raport przedstawiający w formie tabeli i wykresu strukturę sprzedaży.

Interpretacja wyniku

Raport stanowi ilustrację struktury sprzedaży.


 • Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

  ok
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  ok
 • Dzienny raport sprzedaży

  Dzienny raport sprzedaży

  ok
 • Analiza form opodatkowania

  Analiza form opodatkowania

  ok
 • Wycena opcji walutowych

  Wycena opcji walutowych

  ok
 • Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  Analiza wskaźnikowa dla KPiR

  ok
 • Model prognozy - metoda regresji liniowej

  Model prognozy - metoda regresji liniowej

  ok
 • Kalkulator dla umowy o pracę

  Kalkulator dla umowy o pracę

  ok
 • Rachunek przepływów

  Rachunek przepływów

  ok
 • Analiza ryzyka kredytowego

  Analiza ryzyka kredytowego

  ok
 • Wycena metoda likwidacyjna

  Wycena metoda likwidacyjna

  ok
 • Model Millera-Orra

  Model Millera-Orra

  ok