Kategorie narzędzi

Analiza dynamiki sprawozdania finansowego

ok

Analiza EBIT-ROE sprawozdania finansowego

ok

Analiza wg modelu Du Ponta

ok

Analiza wskaźnikowa

ok

Analizy struktury sprawozdania finansowego

ok

Analizy struktury sprawozdania finansowego

ok

Analizy struktury sprawozdania finansowego

ok

Analizy struktury sprawozdania finansowego

ok

Analizy struktury sprawozdania finansowego

ok

Analizy struktury sprawozdania finansowego

ok
X

Analiza rentowności przedsiębiorstwa

ok

Analiza progu rentowności

ok

Analiza progu rentowności

ok

Analiza progu rentowności

ok

Analiza progu rentowności

ok

Analiza progu rentowności

ok
X

Dzienny raport sprzedaży

ok

Dzienny raport sprzedaży

ok
X

Analiza form opodatkowania

ok

Analiza form opodatkowania

ok

Analiza form opodatkowania

ok
X

Wycena opcji walutowych

ok

Wycena opcji walutowych

ok

Wycena opcji walutowych

ok
X

Analiza wskaźnikowa dla KPiR

ok

Raport finansowy

ok

Prognoza uproszczonego sprawozdania

ok
X

Model prognozy - metoda regresji liniowej

ok

Model prognozy - metoda regresji liniowej

ok

Model prognozy - metoda regresji liniowej

ok

Model prognozy - metoda regresji liniowej

ok
X

Kalkulator dla umowy o pracę

ok

Kalkulator dla umowy zlecenia

ok

Kalkulator dla umowy o dzieło

ok

Kalkulator dla umowy o dzieło

ok

Kalkulator dla umowy o dzieło

ok

Kalkulator dla umowy o dzieło

ok

Kalkulator dla umowy o dzieło

ok

Kalkulator dla umowy o dzieło

ok

Kalkulator dla umowy o dzieło

ok

Kalkulator dla umowy o dzieło

ok
X

Rachunek przepływów

ok

Raport z wyników finansowych

ok
X

Analiza ryzyka kredytowego

ok

Wiarygodność kontrahenta

ok

Wiarygodność kontrahenta

ok
X

Wycena metoda likwidacyjna

ok

Wycena metoda aktywów netto

ok

Wycena metoda DCF

ok

Wycena metoda DCF

ok

Wycena metoda DCF

ok

Wycena metoda DCF

ok

Wycena metoda DCF

ok
X

Model Millera-Orra

ok

Model Millera-Orra

ok
X